Vi erbjuder service och underhåll samt försäljning av maskiner och reservdelar till industritvätteribranschen

För oss är det viktigt att erbjuda dessa tjänster oavsett vilket märke maskinparken har. Därför lägger vi stor vikt vid att förbli oberoende och odla goda kontakter och relationer med olika tillverkare och leverantörer